slogan Du học Akira - Cùng bạn vươn ra thế giới

 

Học phí là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của sinh viên. Du học Akina xin gửi tới các bạn thông tin học phí của các trường đại học Visa thẳng tại Hàn Quốc năm 2019.

 

Dưới đây là bảng học phí chuyên ngành của các trường visa thẳng Hàn Quốc, số tiền được tính theo đơn vị triệu won/ 1 năm. Thứ tự các trường được xếp theo số tiền học phí từ cao xuống thấp.

Tên Trường

Học Phí Trung Bình

Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khoa Học Tự Nhiên

Nghệ Thuật Và Thể Dục

Kỹ Thuật

Y Học

 

Korea Advanced Institute Of Science And Technology - KAIST

 

9tr004n

7tr911n

 

9tr130n

9tr130n

 

Ewha Womans University

8tr584n

7tr449n

9tr130n

9tr928n

9tr412n

12tr896n

Hanyang University

8tr478n

7tr075n

8tr494n

9tr309n

9tr260n

10tr822n

Yonsei University

8tr391n

7tr490n

8tr348n

 

9tr324n

12tr104n

Sungkyunkwan University

8tr358n

7tr454n

8tr771n

8tr844n

9tr114n

11tr338n

Hongik University

8tr245n

6tr848n

6tr848n

8tr984n

8tr807n

 

Korea University (Sejong Campus)

8tr222n

7tr120n

8tr784n

8tr420n

9tr680n

 

Gachon University

8tr219n

7tr104n

8tr266n

9tr164n

9tr076n

9tr597n

Konkuk University

8tr192n

6tr781n

8tr124n

9tr082n

9tr218n

10tr180n

Dankook University

8tr003n

6tr909n

8tr376n

9tr090n

8tr907n

 

Hanseo University

7tr947n

7tr289n

7tr892n

8tr087n

8tr477n

 

Dongguk University

7tr939n

6tr938n

8tr383n

8tr842n

9tr160n

 

Chung-Ang University

7tr333n

6tr812n

8tr480n

8tr893n

9tr036n

10tr992n

Kookmin University

7tr877n

6tr845n

7tr886n

8tr974n

8tr647n

 

Sejong University

7tr835n

6tr220n

7tr404n

8tr456n

8tr548n

 

Seokyeong University

7tr835n

6tr220n

7tr700n

8tr672n

8tr360n

 

Kyung Hee University

7tr804n

6tr356n

8tr419n

8tr458n

8tr580n

10tr820n

Sahmyook University

7tr752n

6tr895n

7tr994n

8tr732n

8tr344n

 

Baekseok University

7tr739n

6tr960n

8tr360n

8tr976n

 

 

Sungshin Women's University

7tr735n

6tr737n

7tr972n

9tr356n

7tr918n

 

Hoseo University

7tr703n

6tr796n

7tr703n

8tr242n

8tr278n

 

Inha University

7tr646n

6tr674n

7tr917n

8tr239n

8tr397n

10tr550n

Cheongju University

7tr612n

6tr846n

7tr847n

8tr291n

8tr374n

 

Sun Moon University

7tr527n

6tr691n

8tr057n

7tr807n

8tr206n

 

Pyeongtaek University

7tr465n

6tr700n

7tr840n

8tr712n

8tr200n

 

Hallym University

7tr455n

6tr631n

8tr001n

8tr070n

8tr333n

10tr304n

Yeungnam University

7tr371n

5tr826n

8tr223n

8tr806n

8tr150n

10tr662n

Daejeon University

7tr246n

6tr597n

7tr542n

7tr736n

7tr886n

9tr350n

Jungwon University

7tr216n

6tr178n

7tr724n

7tr398n

7tr742n

 

Daegu Haany University

7tr192n

5tr730n

7tr499n

7tr384n

7tr776n

9tr260n

Joongbu University

7tr173n

6tr598n

7tr238n

7tr778n

7tr624n

 

Daegu Catholic University

7tr147n

5tr859n

7tr827n

8tr563n

7tr953n

9tr610n

Catholic Kwandong University

7tr145n

6tr156n

7tr473n

8tr215n

8tr136n

9tr850n

Handong Global University

7tr126n

6tr616n

7tr748n

 

7tr748n

 

Woosong University

7tr103n

6tr924n

7tr252n

7tr438n

7tr166n

 

Paichai University

7tr098n

6tr447n

7tr287n

7tr991n

7tr991n

 

Gimcheon University

6tr990n

6tr502n

7tr119n

7tr272n

7tr272n

 

Jeonju University

6tr971n

6tr204n

7tr259n

7tr532n

7tr890n

 

Chosun University

6tr930n

5tr799n

7tr447n

7tr251n

7tr678n

10tr680n

Catholic University Of Seoul

6tr990n

6tr122n

7tr456n

8tr562n

8tr248n

 

Woosuk University

6tr907n

5tr936n

7tr209n

7tr151n

7tr898n

9tr256n

Semyung University

6tr823n

6tr012n

7tr201n

7tr569n

7tr569n

8tr866n

Daegu University

6tr809n

5tr827n

7tr411n

8tr264n

8tr014n

 

Dongseo University

6tr793n

5tr802n

7tr583n

7tr315n

7tr584n

 

Kosin University

6tr606n

5tr796n

6tr937n

7tr430n

 

9tr410n

Silla University

6tr594n

5tr703n

7tr090n

7tr522n

7tr785n

 

Dong- Eui University

6tr550n

5tr441n

6tr588n

7tr031n

7tr432n

8tr106n

Kyungsung University

6tr507n

5tr444n

7tr101n

7tr363n

7tr492n

 

Honam University

6tr506n

5tr927n

6tr744n

6tr825n

6tr876n

 

Kyungnam University

6tr444n

5tr656n

6tr482n

7tr474n

7tr500n

 

International University Of Korea

6tr380n

5tr542n

6tr742n

6tr819n

7tr101n

 

Konyang University

6tr825n

5tr873n

6tr970n

6tr680n

7tr179n

 

Jeju National University

6tr235n

5tr950n

6tr490n

6tr478n

6tr479n

 

Busan University Of Foreign Studies

6tr174n

5tr946n

 

6tr810n

7tr762n

 

Incheon University

4tr669n

4tr116n

4tr573n

4tr892n

5tr180n

 

Kyungpook National University

4tr395n

3tr568n

4tr511n

4tr686n

4tr662n

7tr521n

Pusan National University

4tr368n

3tr439n

4tr596n

4tr736n

4tr728n

1tr0100n

Chungnam National University

4tr270n

3tr370n

4tr270n

4tr591n

4tr844n

7tr641n

Chungbuk National University

4tr267n

3tr510n

4tr351n

4tr452n

4tr595n

7tr477n

Kunsan National University

3tr919n

3tr320n

3tr910n

4tr166n

4tr241n

 

Changwon National University

3tr896n

3tr389n

4tr040n

4tr314n

4tr383n

 

Andong National University

3tr747n

3tr193n

3tr816n

4tr156n

4tr179n

 

Mokpo National Maritime University

3tr409n

 

 

 

3tr409n

 

Korea National University Of Education

3tr182n

2tr874n

3tr473n

3tr799n

3tr600n

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 02203.848.288

Phòng đào tạo: 0909.626.599

Hotline: 0909.586.599

CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

BẢN ĐỒ

 

                           

Hotline: 0909.586.599
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.