slogan Du học Akira - Cùng bạn vươn ra thế giới

Du học Akina xin gửi tới các bạn thông tin học phí về các trường Đại học Visa phỏng vấn tại Hàn Quốc, năm học 2019.

 

Xem thêm Học phí các trường visa thẳng Hàn Quốc: Học phí các trường visa phỏng vấn Hàn Quốc 2019

 

Tên Trường

Học Phí Trung Bình

Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khoa Học Tự Nhiên

Nghệ Thuật Và Thể Dục

Kỹ Thuật

Y Học

Myongji University

9tr117

 

8tr240

9tr440

9tr178

 

Yonsei University

9tr101

8tr438

9tr041

9tr499

9tr661

12tr104

Eulji University

9tr077

 

8tr686

 

 

10tr320

Shinhan University

9075

7tr500

9tr100

 

9tr700

 

Catholic University - Cơ Sở 2

8tr910

 

8tr304

 

 

10tr374

Chung-Ang University Cơ Sở 2

8tr652

 

7tr938

8tr962

 

 

Inje University- Cơ Sở 2

8tr555

 

6tr925

 

 

9tr958

Shinhan University- Cơ Sở 2

8tr522

7tr500

9tr100

9tr600

9tr700

 

Korean Air University

8tr468

6tr816

8tr349

 

8tr848

 

Chugye University For The Arts

8tr457

6tr657

 

8tr985

 

 

Hongik University- Cơ Sở 2

8tr403

6tr657

 

8tr984

8tr812

 

Hanyang University ERICA Brach

8tr396

7tr026

8tr639

9tr076

9tr185

 

Eulji University- Cơ Sở 2

8tr391

7tr801

8tr546

 

 

 

Yewon Arts University- Cơ Sở 2

8tr334

 

 

8tr334

 

 

 

Daegu Arts University

 

8tr290

 

 

8tr290

 

 

Korean University

8tr256

7tr145

8tr668

8tr928

9tr680

12tr414

Ajou University

8tr251

6tr947

8tr366

 

8tr852

11tr240

Dankook University- Cơ Sở 2

8tr177

6tr746

8tr696

8tr466

8tr836

10tr330

Kyungdong University- 3rd Campus

8tr289

6tr245

8tr230

 

 

 

Hansei University

8tr080

7tr121

8tr228

9tr486

8tr830

 

Sangmyung University- Cơ Sở 2

8tr046

6tr652

8tr045

8tr546

8tr424

 

Incheon Catholic University- Cơ Sở 2

8tr032

 

8tr214

7tr967

 

 

Sookmyung Women's University

7tr971

7tr024

8tr735

9tr638

9tr194

 

Sogang University

7tr951

7tr222

8tr436

 

9tr386

 

Soongsil University

7tr919

6tr975

7tr898

8tr836

8tr803

 

Konkuk University- Cơ Sở 2

7tr863

6tr711

7tr958

9tr028

8tr982

 

Yewon Arts University

7tr850

5tr990

 

7tr986

 

 

Kwangwoon University

7tr807

6tr834

7tr499

7tr506

8tr532

 

Namseoul University

7tr785

7tr061

8tr952

8tr471

8tr300

 

Soonchunhyang University

7tr783

7tr026

7tr899

7tr816

8tr294

10tr040

Dongguk University (Gyeongju Campus)

7tr772

6tr938

8tr292

8tr748

9tr136

9tr496

Sangmyung University

7tr652

6tr758

7tr994

9tr163

8tr692

 

Yongin University

7tr647

6tr890

7tr672

7tr994

 

 

Hansung University

7tr633

6tr548

 

8tr726

8tr530

 

Anyang University- Cơ Sở 2

7tr622

6tr672

 

 

8tr450

 

Kyungwon University

7tr586

6tr060

7tr810

7tr996

8tr120

 

Anyang University

7tr555

6tr679

7tr722

8tr450

8tr450

 

Seoul Jangsin University

7tr545

6tr902

 

9tr568

 

 

Seoul Women's University

7tr515

6tr791

8tr143

9tr236

 

 

Suwon University

7tr505

6tr199

7tr381

8tr276

8tr054

 

Dongduk Women's University

7tr387

6tr026

7tr721

8tr721

 

 

Kangnam University

8tr387

6tr806

 

9tr026

8tr638

 

Far East University

7tr363

6tr439

7tr642

7tr933

8tr092

 

Wonkwang University

7tr333

6tr046

7tr655

7tr597

8tr052

9tr736

Uiduk University

7tr328

6tr430

7tr988

8tr428

7tr988

 

University Of Pusan

7tr318

6tr586

8tr414

8tr568

8tr568

 

Ulsan University

7tr290

5tr750

7tr481

8tr406

8tr126

10tr981

Chungwoon University

7tr286

6tr878

7tr588

7tr846

7tr588

 

Kyonggi University

7tr260

6tr444

7tr881

7tr971

8tr326

 

Kyungil University

7tr250

5tr657

7tr600

8tr023

7tr660

 

Mokwon University

7tr205

6tr400

7tr173

7tr977

8tr050

 

Hannam University

7tr188

6tr481

7tr391

8tr147

8tr301

 

Sungkyul University

7tr183

6tr420tr

 

8tr778

8tr104

 

Hanshin University

7tr181

6tr828

7tr802

7tr802

8tr191

 

Keimyung University

7tr161

5tr988

7tr880

8tr548

8tr238

9tr850

Daejin University

7tr154

6tr146

7tr538

8tr118

8tr118

 

Hankuk University

7tr125

6tr945

7tr711

 

8tr437

 

Duksung Women's University

7tr072

6tr116

7tr980

8tr563

8tr511

 

Sungkonghoe University

7tr048

6tr798

 

 

7tr548

 

Kyonggi University- Cơ Sở 2

7tr042

6tr464

 

8tr326

 

 

Calvin University

7tr039

6tr825

 

8tr112

 

 

Dongyang University

6tr984

5tr827

7tr462

8tr013

7tr502

 

Inje University

6tr968

5tr641

7tr504

7tr223

7tr884

 

Kyungdong University- Cơ Sở 4

6tr964

6tr411

7tr948

7tr994

7tr936

 

Sangji University

6tr962

6tr186

7tr329

7tr330

7tr878

9tr654

Tongmyong University

6tr924

5tr708

7tr336

7tr611

7tr738

 

Chongshin University

6tr922

6tr559

 

8tr737

 

 

Myongji University- Cơ Sở 2

6tr905

6tr766

 

 

9tr094

 

Seowon University

6tr897

6tr210

7tr231

7tr428

7tr772

 

Korea Advanced Institute Of Science And Technology

6tr866

6tr866

6tr866

 

6tr866

 

Keio University

6tr852

6tr218

8tr800

8tr060

 

 

Seoul Theological University

6tr834

6tr507

 

8tr263

 

 

Kyungdong University

6tr811

6tr145

7tr615

8tr185

7tr836

 

Donga University

6tr752

5tr752

6tr803

7tr492

7tr736

9tr734

Catholic University Of Busan

6tr750

5tr914

6tr972

 

7tr600

 

Hanyoung University- Seoul

6tr750

6tr581

 

8tr248

 

 

Gyeongju University

6tr704

6tr028

6tr713

8tr104

 

 

Youngsan University

6tr683

5tr649

7tr194

6tr598

7tr358

 

Dongshin University

6tr615

5tr793

6tr773

7tr006

7tr170

8tr520

Geumgang University

6tr564

6tr564

 

 

6tr564

 

Honam Theological University

6tr512

7tr763

 

7tr955

 

 

Gwangju University

6tr516

6tr066

6tr977

7tr005

6tr966

 

Nambu University

6tr502

5tr806

6tr530

7tr056

7tr056

 

Hanryeo University

6tr500

5tr293

6tr822

6tr300

6tr300

 

Chodang University

6tr460

5tr578

6tr664

6tr664

7tr362

 

Songwon University

6tr416

6tr847

6tr714

6tr760

6tr900

 

Sehan University

6tr344

5tr594

6tr412

6tr705

7tr462

 

Youngsan University- Cơ Sở 2

6tr335

5tr432

7tr024

7tr123

7tr358

 

Kwangju Women's University

6tr271

5tr577

6tr796

6tr424

 

 

Changshin University

6tr262

5tr499

6tr656

6tr976

7tr212

 

Ulsan Institute Of Science And Technology

6tr174

5tr300

6tr288

 

6tr288

 

Methodist Theological University

6tr100

6tr100

 

 

 

 

Youngnam Theological University

6tr065

6tr065

 

 

 

 

Seoul National University

6tr011

5tr015

6tr110

7tr392

5tr996

9tr896

Baptist Theological Seminary

5tr991

5tr651

 

7tr588

 

 

Kwangshin University

5tr984

5tr621

 

7tr072

 

 

Daejeon Theological University

5tr956

5tr956

 

 

 

 

Pohang University Of Science And Technology

5tr580

 

5tr580

 

5tr580

 

Seoul National University Of Science And Technology

5tr410

4tr594

5tr512

5tr601

5tr517

 

Korea National University Of Arts

4tr806

 

 

4tr806

 

 

 

Korea University Of Technology And Education 

 

4tr524

3tr306

 

 

4tr727

 

 

Hanbat National University

 

4tr450

3tr822

 

4tr537

4tr648

 

Wonju National University

4tr292

3tr488

4tr298

 

4tr616

 

Kangwon National University- Cơ Sở 2

4tr244

3tr426

4tr202

4tr577

4tr438

 

Chonbuk National University

4tr238

3tr322

4tr321

4tr677

4tr596

7tr880

Chonnam National University

4tr065

3tr438

4tr100

4tr572

4tr404

6tr038

Hankyung University

4tr063

3tr650

3tr968

4tr246

4tr234

 

Kangwon National University

4tr052

3tr426

4tr256

4tr578

4tr438

5tr758

Pukyong National University

4tr041

3tr409

4tr110

4tr264

4tr358

 

Gyeongsang National University

4tr005

3tr274

4tr143

4tr303

4tr330

7tr617

Suncheon University

3tr947

3tr306

4tr119

4tr258

4tr325

 

Mokpo University

3tr894

3tr442

4tr098

4tr148

4tr244

 

Korea National Sport University

3tr878

 

 

3tr878

 

 

Kongju University

3tr824

3tr198

3tr855

4tr180

4tr230

 

Cheju National University

3tr782

3tr225

4tr011

4tr244

4tr345

5tr602

Kumho University

3tr771

3tr400

3tr536

 

3tr792

 

Kyungnam University Of Science And Technology

3tr770

3tr445

3tr737

4tr102

4tr014

 

Korea Maritime University

3tr738

3tr284

4tr132

3tr994

3tr823

 

Daegu Education University

3tr604

3tr604

3tr604

3tr604

 

 

Gwangju National University Of Education

3tr476

3tr475

3tr475

3tr478

 

 

Jinju National University Of Education

3tr445

3tr445

3tr444

3tr445

 

 

Jeonju National University Of Education

3tr272

3tr272

3tr272

3tr272

 

 

Cheongju National University Of Education

3tr230

3230

 

 

 

 

Korea Traditional Culture University

3tr209

2tr713

3tr563

3tr355

3tr425

 

Kyungin University Of Education

3tr189

3tr189

 

 

 

 

Chuncheon National University Of Education

3tr185

3tr185

3tr185

3tr184

 

 

Seoul National University Of Education

3tr088

3tr088

 

 

 

 

Pusan National University Of Education

3tr024

3tr024

3tr024

3tr024

 

 

Busan Digital University

2tr417

2tr416

 

 

2tr520

 

Daegu Cyber University

2tr412

2tr415

2tr409

 

 

 

Seoul City University

2tr390

2tr044

2tr049

2tr919

2tr701

 

Korea Cyber University

2tr184

2tr185

 

 

2tr181

 

Korea Open Cyber University

2tr120

2tr120

2tr120

 

 

 

Seoul Digital University

2tr091

2tr093

 

2tr088

 

 

Gwangju Institute Of Science And Technology

2tr060

 

2tr060

 

2tr060

 

Youngsan Seon Hak University

2tr000

2tr000

 

 

 

 

Central Sunggak University

1tr760

1tr760

 

 

 

 

Korea National Open University

745

731

732

 

2tr183

 

 

 


  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 02203.848.288

Phòng đào tạo: 0909.626.599

Hotline: 0909.586.599

CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

BẢN ĐỒ

 

                           

Hotline: 0909.586.599
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.